Diolch am ailgylchu!

Diolch i'ch ymdrechion CHI, mae cyfraddau ailgylchu Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn uwch nag erioed o'r blaen!

Ond a allech chi fod yn ailgylchu hyd yn oed mwy?

Mae angen i bawb wneud ei orau – os ydych chi'n ailgylchu cymaint â phosibl yna dim ond yr ychydig bethau sy'n weddill ddylai fod ar ôl i'w rhoi yn eich bagiau bin.

Cofiwch mai dim ond hyd at ddau fag y pythefnos y caiff y rhan fwyaf o gartrefi eu gwaredu erbyn hyn, a’i bod yn bosibl cofrestru am gasgliad ar wahân ar gyfer cewynnau.

#BitsNBobsBCBC