Beth arall y gallaf ei ailgylchu?

Gwastraff swmpus

A ydych chi angen trefnu casgliad ar gyfer gwastraff swmpus fel matres neu ddodrefn? Mae hyd at dair eitem fawr yn costio £20 a gellir trefnu i’w casglu yma, trwy ffonio 01656 643643 neu anfonwch e-bost i recyclingandwaste@bridgend.gov.uk.

A chest of drawers and arm chair

Tecstilau

Dylid hefyd roi dillad a pharau o esgidiau mewn bag cario eich hun ar bwys gweddill eich deunydd ailgylchu. Dim deunydd gwely, duvets na chlustogau os gwelwch yn dda.

A jumper, shoes, socks and a plastic bag

Batris, ffonau symudol a sbectolau

I ailgylchu batris, hen ffonau symudol a sbectols, rhowch nhw mewn bag plastig clir (fel bag brechdanau) ar bwys gweddill eich deunydd ailgylchu.

A pair of glasses, batteries and old mobile phone

Eitemau trydanol bach

Ceir ailgylchu tostwyr, tegelli, haearnau smwddio, sychwyr gwallt ac eitemau trydanol bach eraill sydd wedi torri oddi ar ochr y ffordd trwy eu gosod mewn bag cario eich hun. Nid yw unrhyw beth â sgrin, megis gliniadur neu deledu, yn addas ar gyfer y casgliad hwn ac yn hytrach dylid mynd â’r rhain i’r Canolfannau Ailgylchu Cymunedol.

A toaster, kettle and hair dryer

Gwastraff gardd

Mae ein casgliadau gwastraff gardd bob pythefnos yn darparu ffordd gyfleus o ailgylchu gwastraff gwyrdd megis planhigion, blodau, chwyn, glaswellt, dail a thoriadau gwrychoedd. Caiff trigolion gofrestru ar y cynllun gyda thaliad untro o £38.30 y cartref, a chyfradd ostyngedig o £34.30 i bensiynwyr. I gofrestru, ffoniwch 01656 643643. Neu gallwch gofrestru al-lein yma.

A pile of leaves and sticks