Cyfyngiad o ddau fag

Bydd cartrefi sydd â hyd at bum preswylydd yn cael eu cyfyngu i daflu hyd at ddau fag gwastraff glas bob pythefnos.

Two blue plastic bin bags

Eithriadau

Caiff cartrefi sydd â chwech neu saith preswylydd wneud cais am un bag gwastraff ychwanegol bob pythefnos, a chaiff cartrefi sydd ag wyth unigolyn neu fwy wneud cais am ddau fag gwastraff ychwanegol bob pythefnos.

Gellir darparu un bag ychwanegol hefyd i gartrefi sy’n defnyddio tanau glo sy’n cynhyrchu lludw fel eu prif ffynhonnell o wres, a chaiff preswylwyr cymwys wneud cais am wasanaeth casglu â chymorth.

I gofrestru ar gyfer y dosbarthiadau ychwanegol, ffoniwch 01656 643643 neu anfonwch neges e-bost i recyclingandwaste@bridgend.gov.uk. Neu gallwch gofrestru al-lein yma.

Bits and Bobs bin bag characters linking arms

Bits a Bobs

Os byddwch yn ailgylchu cymaint â phosibl, dim ond mân weddillion ddylai lenwi eich bagiau gwastraff glas. Cewch awgrymiadau ailgylchu gan gymeriadau mwyaf newydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sef ‘Bits a Bobs’, drwy ein dilyn ni ar Twitter a defnyddio’r hashnod #BitsNBobsBCBC, neu drwy hoffi ein tudalen Facebook.

Dilynwch ni ar Twitter