Cewynnau a gwastraff amsugnol

Caiff cartrefi sy’n cynhyrchu cewynnau a chynhyrchion gwastraff amsugnol eraill (nid cynhyrchion hylendid menywod) gofrestru i gael casgliad ar wahân bob pythefnos, a fydd ar yr un diwrnod â’ch casgliad gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Bydd y gwasanaeth hwn yn ymdrin â chewynnau, llieiniau papur gwlyb, hancesi papur, bagiau colostomi, padiau a chewynnau anymataliaeth i oedolion,cynfasau gwely amsugnol, menig plastig a ffedogau untro.

I wneud cais ar gyfer y casgliad Cynhyrchion Hylendid Amsugnol (a fydd yn defnyddio bagiau porffor) ffoniwch 01656 643643 neu anfonwch neges e-bost i recyclingandwaste@bridgend.gov.uk. Neu gallwch gofrestru al-lein yma.

Cartoon baby wearing a nappy looking happily upside down through legs
Nappy with arrow pointing to purple plastic bags