Ganolfannau Ailgylchu Cymunedol

Mae angen gwahanu unrhyw wastraff a gludir i safleoedd Brynmenyn, Llandudwg a Maesteg erbyn hyn fel bod yr holl ddeunyddiau a ailgylchir yn cael eu rhoi yn y biniau cywir yn gyntaf - ni chewch daflu eitemau y gellir eu hailgylchu mewn sgip gwastraff cyffredinol mwyach.

I gael gwybod mwy am y pethau y ceir eu cludo i’r Canolfannau Ailgylchu Cymunedol, a’u horiau agor, ewch www.bridgend.gov.uk/recycle

Thumbs Up Gair i gall:

Beth am ddefnyddio’ch hen focsys ailgylchu du i gludo pethau i’r Canolfannau Ailgylchu Cymunedol? Maen nhw’n ddelfrydol ar gyfer cyflwyno’r deunyddiau yr ydych chi wedi’u gwahanu ymlaen llaw i staff yn y ganolfan ailgylchu.

Bits and Bobs carrying a box with books and toys
Wales Recycling Icon
Cardfwrdd
gwydr
plastig
papur
tuniau bwyd a chaniau diod